Resmi Gazete 19/08/2020 tarih ve sayılı kararı ile Uşak Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.