1. Her akademik birim, uzaktan eğitimin kalitesini sağlamak için gerekli teknolojik

kapasiteye, personele, bilgi kaynaklarına ve olanaklara sahip olmalıdır.

2. Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşen öğretim süreçlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve

değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi'nin eğitim-öğretim misyonu ve vizyonu

içerisinde yer almalıdır.

3. Uzaktan eğitim yoluyla verilen tüm derslerin açıkça tanımlanmış öğrenme çıktılarına

sahip olmaları gerekir.

4. Birimlerden bu öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek uzaktan

uygulanabilecek değerlendirme yöntemlerine karar vermeleri beklenir.

5. Salgın gibi önemli küresel zorluklar söz konusu olduğunda akademik birimlerin tüm

öğretim süreçlerini uzaktan eğitim ile sürdürebilecek planlama ve dijital öğrenme içeriği

kütüphanesine sahip olması gerekir.

6. Uzaktan eğitim süreçlerinde problem yaşayan öğrencilere e-posta, telefon veya diğer

güncel teknolojiler aracılığıyla olabilecek en kısa sürede yanıt verilmelidir.

7. Uzaktan eğitim yoluyla ders verecek öğretim elemanları, uzaktan eğitimde kolay, etkili

ve kalıcı öğretim gerçekleştirmeyle ilgili Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen

eğiticinin eğitimi etkinliklerine katılım sağlamalıdır.

8. Çevrimiçi ortamda sunduğu eğitim programlarını gözden geçirmek ve yukarıdaki ilkelere

uymaya devam ettiğini onaylamak Uşak Üniversitesi'nin sorumluluğundadır.