Misyon

Uzaktan Eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip ederek üniversitemizde gerçekleştirilen uzaktan eğitimin faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştiren, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaklaşım ve çözüm önerileri geliştiren, projeler üreten, yenilikçi, araştırmaları önceleyen bir merkez olmak.

 

Vizyon

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslar arası işbirliğine açık, lider bir merkez olmaktır.

 

Temel Değerler

Verimlilik, Özgünlük, Yenilikçilik, Katılımcılık, Şeffaflık, Güvenilirlik ve Rekabetçilik