Uşak Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amaçları Şunlardır;

Üniversiteye bağlı birimlerin dijital imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim yoluyla ders verilebilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan altyapının işleyişini sağlamak.

Uzaktan eğitime yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve benzeri çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek, koordine etmek ve yürütmek.

Uzaktan eğitim alanında literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak, diğer ulusal/uluslararası üniversitelerle temasta bulunmak ve işbirliği yapmak.

Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) işlerliğini sağlamak, senkron ve asenkron uzaktan eğitim sistemini geliştirme, güncelleme ve olası teknik aksaklıklar ile ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iletişim ve işbirliği içinde olmak.