Akademisyenler için Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanım Kılavuzları

Uzaktan Eğitim Nedir?

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) Tanıtımı

UDKS - Sanal Derse Öğrenci Ekleme ve Çıkarma

Online - Sanal Derse Öğrenci Ekleme ve Çıkarma

Sanal Derse Yeni Bir Eğitmen Ekleme

Sisteme Ders Materyali (Ders İçeriği) Yükleme

Sisteme Duyuru, Haber vb. Giriş İşlemleri

Öğrenme Yönetim Sisteminden Sanal Sınıfa Geçiş

Sanal Sınıf Kullanımı

Hibrit Öğretimde Kamera - Mikrofon Kurulumu ve Sanal Sınıfta Kullanımı (Yeni)

Sanal Sınıfta Ekran Paylaşımı Gerçekleştirme

Sanal Sınıfta YouTube Video Paylaşımı Gerçekleştirme

Tüm Öğrencilerin Mikrofon ya da Kameralarını Kapatma

Sanal Sınıf Sorunları ve Çözüm Önerileri

Telafi Sanal Dersi Oluşturma ve Düzenleme

Sanal Sınıf Video Kayıtlarına Erişim

Genel Yoklama Sisteminin Kullanımı

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Sınav Programı (Sınav Takvimi) Oluşturma İşlemi

UDKS Üzerinden Sınav Oluşturma İşlemi

Sınav Güvenliğini Sağlama

online.usak.edu.tr Üzerinde Sınav Oluşturma

Ortak Zorunlu Dersler Sınavı Oluşturma (Yeni)

Ders Öğrenme Çıktıları Matrisinin Sınav Sistemine Yerleştirilmesi

Sınavın Yedeklenmesi

Dosya Yüklemeli Bir Ödev Oluşturma

Dosya Yüklemeli Bir Ödevin Değerlendirilmesi ve Notlandırma

Dosya Yüklemeli Bir Ödevde Tüm Dosyaların Toplu Şekilde İndirilip Kaydedilmesi

Öğrenme Yönetim Sisteminde Sınav Oluşturma

Sınav Oluşturken Yapılan En Önemli Hata Hakkında Uyarı

Rastgele Sorulardan Oluşan Sınav Oluşturma

Resimlerden Oluşan Sınav Oluşturma

Sınava PDF, Doc, Xls vb. Türlerde Dosya Yükleme

Bir Sınavı Kopyalama ve Bir Başka Sınıfta Tekrar Kullanma

Özel Gereksinimli (Engelli) Öğrencilere Yönelik Kişiye Özel Sınav Oluşturma

Yalnızca Belirli Bir Öğrenci Grubuna Yönelik Sınav Oluşturma (Ör. Bütünleme Sınavı)

Eski ya da Geçmiş Bir Sınavın Tüm Öğrencilerden Gizlenmesi

Bütünleme Sınavı İçin Yeni Bölüm Oluşturma

Sınavların Değerlendirilmesi ve Notların Dışarı Aktarımı

Sınav Bitiminde "Devam Ediyor" Şeklinde Görünen Öğrenciler Hakkında

Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Bir Sınavın Değerlendirilmesi ve Notların Dışarı Aktarımı

Sınav Notları Excel Tablosunun OBS Sistemine Uygun Hale Getirilmesi

Google Classroom Üzerinde Sınav Oluşturma İşlemleri

Google Meet Canlı Yayını Kaydetme İşlemi

Optik Okuma İşlem Basamakları (Yeni)

Optik Okuyucu Takip Sistemi ve Kullanımı (Yeni)

Sosyal Medya Hesaplarımız

Teknik Destek

 

 

Uzaktan Eğitim Nedir? (28/09/2020 Tarihli Eğitim Videosu)

 

 

Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) Tanıtımı

Moodle, dünya çapında birçok eğitim kurumu tarafından kullanılmakta olan açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemidir. Uşak Üniversitesi bünyesinde https://online.usak.edu.tr altından bu platforma erişilebilmektedir. Platform, Uşak Üniversitesi domain sistemiyle bağlantılı olup, sisteme giriş işlemlerinde domain kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve parola işlemleri ile ilgili sıkıntı yaşayan akademisyenlerimiz https://kimlik.usak.edu.tr/personel adresinden parolalarını sıfırlayabilirler. Her bir öğretim elemanının dersi, ders programına göre otomatik olarak oluşturulmaktadır. Benzer şekilde sisteme her bir öğrenci otomatik olarak tanımlanmaktadır.

(Aşağıda 28/09/2020 tarihli eğitim videosu yer almaktadır.)

 

 

UDKS - Sanal Derse Öğrenci Ekleme ve Çıkarma

Akademisyenlerimiz derslerine https://udks.usak.edu.tr sitesi üzerinden Akademisyen Girişi bölümünden girerek, öğrenci ekleyebilir ve öğrencilerini silip derslerinden çıkartabilirler. Bu işlem için UDKS sistemine giriş yapıldıktan sonra Dersler bölümünde yer alan Öğrenciler butonuna tıklanarak açılan listede üst bölümdeki öğrenci no bölümüne eklenecek öğrencinin numarası yazıldıktan sonra Öğrenciyi Derse Ekle butonu vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Çıkartılmak istenen öğrenci için de öğrencinin adının yazdığı bölümün sağında yer alan Çıkar butununa tıklanabilir. Bir altta yer alan videoda Ders Detayları butonuna tıklanarak bu işlem gerçekleştirilmiştir, güncellemeden sonra bu butonun üzerinde Öğrenciler yazmaktadır. 

Dikkat: Sınav amaçlı oluşturulan sanal sınıflarda (Moodle üzerinden) Katılımcılar bölümünden doğrudan öğrenci ekleme işlemi gerçekleştirmeyiniz. Bu şekilde manuel gerçekleştirilen öğrenci ekleme işlemleri sonucunda maalesef öğrenciler sınavlarına UDKS üzerinden erişim sağlayamazlar. O nedenle sınav amaçlı öğrenci ekleme işlemi mutlaka UDKS üzerinden gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

Online - Sanal Derse Öğrenci Ekleme ve Çıkarma

https://online.usak.edu.tr üzerinde sanal ders alanına manuel olarak öğrenci eklemek için ilgili ders alanına giriş yapıldıktan sonra sol menü'de yer alan Katılımcılar bölümüne girilir. Ardından sağ kısımda yer alana Kullanıcı Kaydet butonuna tıklanır. Açılan panelde öğrenci adı, e-posta adresi ya da öğrenci numarası girilerek otomatik ama yapılır ve öğrenci bulunduktan sonra üstüne tıklanarak Öğrenci rolünde eklenir. Ekleme işlemini tamamlamak için Kullanıcıları kaydet butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

 

 

 

Sanal Sınıfa Yeni Bir Eğitmen Ekleme

https://online.usak.edu.tr sitesi üzerinde, sanal sınıfa yeni bir öğretim elemanı Eğitmen rolünde eklenebilir. benzer şekilde örneğin Kariyer Planlama dersleri için de kurum içinden ya da kurum dışından misafirler bu bölümden eklenebilir. Unutulmaması gereken nokta, eğitmen olarak eklenecek kişinin sınıfın ana eğitmeniyle aynı haklara sahip olacağı, örneğin sanal sınıfa içerik yükleyip silebileceği ve derse öğrenci ekleyip çıkartabileceğidir. Bununla beraber aynı kişi, sanal canlı derse katılabilir, sunum yapabilir. Uşak Üniversitesi kurumu içinden bir kişinin sanal derse yeni bir eğitmen eklemek için öncelikle ilgili dersin ders alanına girilir ve ardından sol menüde yer alan Katılımcılar sekmesine tıklanır. Katılımcılar bölümünde sağ üst bölümde yer alan Kullanıcıları kaydet butonuna tıklanır. Açılan pencerede, eklenecek kişinin adı soyadı yazılarak arama yapılır. Aranan kişi bulununca, bir alttaki Rol ata bölümünden bu kişiye atanacak rol Eğitmen* olarak seçilir. Kullanıcıları kaydet butonuna tıklanarak ilgili kişi eğitmen rolünde eklenmiş olur. (*Not: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının aldığı karar gereği bazı durumlarda yalnızca Düzenleme Yapamayan Eğitmen eklenebilmektedir. Bu durumda destek sisteminden talebinizi iletebilirsiniz).

Uşak Üniversitesi kurumu dışından misafir eğitmen ekleme işlemleri için öncelikle kişi ekleme talebi iletilmelidir. Bu bölüme eğitmen olarak eklenecek kişinin daha önceden sistem kaydının olması gereklidir. Bundan dolayı da öncelikle uzem@usak.edu.tr e-posta adresine Kariyer Planlama için misafir öğretim elemanı eklenmesi talebi iletilmelidir. Eklenecek kişinin ad, soyad, e-posta adresi bilgileri UZEM'e iletildikten ve UZEM tarafından da ilgili kişinin kaydı yapıldıktan sonra ilgili derse eğitmen olarak ekleme yapılabilir. 

 

 

Ders Materyali Yükleme ve Temel Ayarlar

Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, materyal yüklenmek istenen ders alanına girilir. Ders materyalleri tek bir haftanın içerisine toplu şekilde yüklenebileceği gibi, haftalık olarak da ayrı ayrı yüklenebilir. Sisteme, Powerpoint, Word, Excel, PDF, resim, text, görsel gibi farklı türlerde içerikler yüklenebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, öncelikle Düzenlemeyi Aç bölümünden ders alanının düzenlenebilir hale getirilmesidir. Bu işlem yapılmadan materyal ya da etkinlik yükleme işlemine başlanamaz. Aşağıdaki videoda haftalık ders materyali yükleme işlemi ve temel ayarlar aktarılmıştır. Ders materyali yüklemelerinde aşırı büyük boyutlu dosyalar sisteme yüklenememektedir. Örneğin 1-2GB boyutunda bir video dosyasını sisteme yüklemeniz gerekiyor ise, bu durumda YouTube tarzı bir siteye videoyu yükleyip (erişim haklarını kısıtlayarak), ardından öğrenme yönetim sistemi üzerinden videonuzun ya da materyalinizin URL link bağlantı paylaşımı yaparak öğrencilerinizin erişimini sağlayabilirsiniz.

(Aşağıda 28/09/2020 tarihli eğitim videosu yer almaktadır.)

 

 

 

Sisteme Duyuru, Haber vb. Giriş İşlemleri

Öğrenme Yönetim Sisteminde ders alanında, düzenleme açıldıktan sonra duyuru işlemleri ders alanının üst tarafında yer alan Duyurular tartışma panosu üzerinden yapılabileceği gibi, Etiket olarak da doğrudan doğruya ilgili haftaya eklenebilir. Herhangi bir konuda öğrencilerinizin görmesini istediğiniz duyuruları bu bölümlerde paylaşabilirsiniz.

 

 

 

Öğrenme Yönetim Sisteminden Sanal Sınıfa Geçiş İşlemi

Öğrenme Yönetim Sisteminde ders alanında yer alan Sanal Sınıfa Giriş bağlantısı üzerinden eşzamanlı sanal sınıf ortamı olan BigBlueButton sanal sınıfa geçiş yapılabilir. İlk giriş anında mikrofon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bununla beraber web tarayıcısında karşınıza gelecek olan mikrofon ve kamera erişimine izin ver seçeneklerinin "İzin Ver" olarak seçilmesi gerekmektedir. Aksi halde sanal sınıfta ses ve görüntü problemi yaşanır. Sanal ders alanları resmi kayıtlarda yer alan ders saatleri arasında etkindir. Öğrenme yönetim sistemi ders alanından sanal sınıfa nasıl geçiş yapılabileceğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

 

 

 

Sanal Sınıf Kullanımı

Eşzamanlı (senkron) öğrenme ortamı olan BigBlueButton sanal sınıf yazılımı üzerinde ders gerçekleştirmek için giriş yapıldığında mikrofon ve kamera erişim izinleri verildikten sonra ders anlatımına geçilebilir. Sanal sınıf içerisinde temel olarak sohbet bölümü, paylaşım bölümü, katılımcı listesi, sunu paylaşım bölümü yer almaktadır. Her bir alanla ilgili öğrenci izinleri kontrol edilebilmektedir. Öğretim elemanı video kaydını kendisinin manuel başlatması gerekmektedir (Aşağıdaki videoda ders video kaydı sanal sınıfa girilir girilmez otomatik başladığı için manuel video kayıt başlatma işlemi için bir alttaki ekran görüntüsü incelenebilir). Video kaydı başladığında tarayıcı çubuğunda kırmızı bir nokta  (record) görünür. Ders video kaydı, 1 - 3 hafta sonra da Moodle Öğrenme Yönetim Sistemindeki ders alanına otomatik olarak düşmektedir.

Sanal sınıfta ders anında akademisyenlerimiz, PowerPoint, Pdf, Word, Metin belgesi gibi farklı formatlarda dosyaları öğrencilerine paylaşabilmektedir. Örneğin bir PDF sunumu paylaşıldığında, bu Pdf üzerinde ileri geri gezinti yapılması halinde, tüm öğrencilerde de bu sunu aynı şekilde ileri-geri ilerlemektedir. Sunu üzerinde mouse imlecinin gezdirilmesi halinde, kırmızı bir nokta belirmektedir, bu imleç sanal sınıfta bulunan tüm öğrenciler tarafından görülebilir. Böylece sunu üzerinde işaretleme ve gösterimler yapılarak etkileşim artırılarak dersin yürütümü mümkündür. Sanal sınıfın alt tarafında yer alan mavi +artı işaretiyle gösterilen eylemler tuşuna basılarak bir sunum yüklenebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, sisteme bir Powerpoint dosyası yüklendiğinde, bu dosya sistem tarafından convert edilir (formatı değiştirilir) ve sayfalandırılır. Powerpoint dosya yüklemelerinde eğer özel fontlar, gölgelendirmeler, yansımalar, 3D vb. görsel özellikler var ise, bu özellikler kaybolabilir. Bundan dolayı akademisyenlerimiz, kendi cihazları üzerinde Office Powerpoint programında sunularını PDF'ye dönüştürerek ve bu şekilde sisteme yükleyerek, görsel kayıpların önüne geçebilirler. Ders anlatımı anında küçük yazıları büyütmek için, sağ alt taraftaki -/+ butonlarına basarak yakınlaştırıp, uzaklaştırabilirler.

Video kaydı başlatma bölümü:

2023 öğretim yılı itibariyle BigBlueButton sanal sınıf yazılımı güncellenmiş ve yukarıda bahsedilen özelliklere ilave olarak bir takım yenilikler gelmiştir. Sanal sınıfta sağ üst köşede yer alan  ikonuna tıklanarak Bağlantı Durumu görüntülenebilir. Bu bölümde, bağlantı istatistikleri, günlükler ve oturum günlükleri (loglar) görüntülenebilir. Bağlantı hızınızda ya da internet bağlantınızda problem olup olmadığı yine bu bölümden incelenebilir.  Sunumu simge durumuna küçült butonuna tıklanarak ekranda açık olan sunu, pdf, powerpoint vb. dosya simge durumuna küçültülür. Yine bir başka özellik de  Çoklu Kullanıcı Modunu Aç bölümüdür. Bu butona tıklanarak çoklu kullanıcı modu açıldığında öğrenciler ve ders öğretim elemanı beraber mouse'ları yardımıyla beraber işaretleme/çizim yapabilmektedirler.

 

 

Hibrit Öğretimde Kamera - Mikrofon Kurulumu ve Sanal Sınıfta Kullanımı

2021-2022 öğretim yılı itibariyle hibrit öğretim yöntemini uygulayacak olan akademisyenlerimiz, yüz yüze ders öğretimini gerçekleştirdikleri sınıflarda eşzamanlı olarak sanal sınıfları üzerinden canlı ders de yapabileceklerdir. Yüz yüze sınıf ortamlarındaki öğretimde akademisyenlerimizin ihtiyaç duyacakları kamera, mikrofon gibi donanımların bağlantılarının nasıl  yapılacağına ve kullanılacağına ilişkin yönerge videosu aşağıda yer almaktadır. Kamera, mikrofon ve tripod (üçayak) gibi donanımlar, ders öncesi yüz yüze dersin yapılacağı birimin sekreterliğinden temin edilebilecektir. Akademisyenlerimizin varsa kendi laptop (dizüstü) bilgisayarlarını kullanmaları eğer imkanları yok ise, fakülte sekreterliklerinden laptop temin edebilirler. Dersin bitiminde ise sekreterliğe geri teslim edilebilecektir. Windows 10 işletim sistemi kamera ve mikrofonu otomatik olarak tanımakta herhangi bir yazılıma (driver) ihtiyaç duymamaktadır. Windows 10 "Mikrofon güvenlik ayarları" kontrol edilerek herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı teyit edilmesi tavsiye edilmektedir. 

 

 

 

 

Sanal Sınıfta Ekran Paylaşımı Gerçekleştirme

Sanal sınıf ortamında alt tarafta yer alan Ekranını Paylaş butonuna tıkayarak ekran paylaşımı başlatılabilir. Ancak eski web tarayıcısı kullanan akademisyenlerimiz ekran paylaşımında hata ya da ek modül kullanım uyarısı alabilirler. Bundan dolayı güncel bir web tarayıcısı (Google Chrome, Microsoft Edge vb.) kullanmanız tavsiye olunur. Ekran paylaşımı başladığı anda, üzerinde Paylaşımı durdur yazan küçük bir bildirim penceresi sürekli olarak açık kalacaktır. Bu pencere üzerinde yer alan Gizle butonuna tıklanırsa bu bildirim kaldırılmış ve ekran daha sade şekilde paylaşılmaya başlanmış olur. Aşağıdaki videoda ekran paylaşımının nasıl gerçekleştirileceği aktarılmıştır.

 

 

Sanal Sınıfta YouTube Video Paylaşımı Gerçekleştirme

Sanal sınıfta, YouTube, DailyMotion gibi video sitelerinde yer alan videolar paylaşılabilir. Aynı zamanda YouTube canlı yayınları da paylaşılabilir. Canlı bir yayın paylaşmak için; YouTube canlı yayın bağlantısı kopyalandıktan sonra, sanal sınıf ortamında + Eylemler > Harici Bir Video Paylaşın bölümünün altında yer alan panel aracılığı ile kopyalanan canlı yayın bağlantısı bu bölüme yapıştırılarak paylaşım yapılabilir. Böylece sanal sınıftaki öğrenciler YouTube canlı yayınını aynı anda izleyebileceklerdir. Arzu edilirse, canlı olmayan bir videonun da bağlantısı kopyalanarak, aynı şekilde paylaşılabilir. Öğretim elemanı videoyu pause (duraklatma) eylemi gerçekleştirdiğinde sanal sınıfta bulunan bütün öğrencilerde oynatım duraklatılıp, yeniden play (oynat) edilebilir. Bu videonun sesi, öğrenciler tarafından normal şekilde dinlenebilecektir. Birden fazla katılımcının sunum yapacağı bir derste, her katılımcının tek tek YouTube üzerinden canlı yayın yapması ve bu canlı yayın bağlantılarının ders öğretim elemanı ile paylaşılarak her öğretim elemanının kendi sanal sınıflarında bu yayın bağlantılarını paylaşması ile tüm sanal sınıflarda aynı anda aynı canlı yayın izlettirilebilir. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

 

 

Tüm Öğrencilerin Mikrofon ya da Kameralarını Kapatma

Sanal sınıfta ses sorunu, kesinti ya da cızırtı gibi problemler yaşayan akademisyenlerimizin, Kullanıcılar bölümünün yanında yer alan çark işaretine tıklayıp ardından Katılımcıları kilitle bölümüne girebilirler. Bu bölümde yer alan mikrofon paylaş bölümünü kilitleyerek, öğrencilerin mikrofonlarını kapatabilirler.

 

 

Sanal Sınıf Sorunları ve Çözüm Önerileri

Canlı derslerin yürütüldüğü sunuculardaki aşırı öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak canlı sanal ders erişimlerinde sıkıntı, ses ve görüntü problemleri yaşanabilmektedir. Sanal sınıf sistemi (BigBlueButton), sistem yoğunluğuna bağlı olarak otomatik server (sunucu) seçimi yapmaktadır. Bundan dolayı bu tür aksaklık durumunda akademisyenlere önerimiz, ders alanlarındaki Dersi sonlandır butonuna basarak canlı dersi sonlandırmaları, ardından Oturuma katıl butonuna tıklayarak daha sakin bir sunucu üzerinde dersin yürütülmesini sağlamalarıdır. Aşağıda tıklanması gereken butonlar kırmızı ile işaretlenmiştir.

 

 

Telafi Sanal Dersi Oluşturma ve Düzenleme İşlemleri

Çeşitli nedenlerle yapılamayan derslerin telafisini gerçekleştirebilmek için, öncelikle akademisyenlerimizin https://udks.usak.edu.tr sitesinden akademisyen girişi yaparak sanal sınıflarına erişmeleri gerekir. Ardından telafi dersi eklemek istedikleri derse, Dersler bölümünden erişerek, hangi sanal derslerine telafi dersi eklemek istediklerini listeden bulmalıdırlar. Daha sonra, Telafi Dersi Oluştur butonuna tıklayarak, ilgili haftanın sanal dersine yeni bir telafi sanal dersi ekleyebilirler. Yeni telafi dersi ekleme bölümünde, yeni dersin tarih ve saat bilgileri girilerek kısa bir açıklama eklenir. Telafi Dersleri bölümünden kontrol edilebilir. Ayrıca, bu bölümde oluşturulan telafi sanal dersi, https://online.usak.edu.tr sitesine girilerek ilgili dersin ilgili haftası altından da kontrol edilebilir. Tüm bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin kullanım yönergesi işlem basamakları aşağıdaki videoda yer almaktadır.

 

 

Sanal Sınıf Video Kayıtlarına Erişim

Sanal sınıflarda video kaydı, öğretim elemanı sanal sınıfa giriş yaptığı anda otomatik olarak başlamaktadır. Öğretim elemanının kaydı durdurma ya da kaydı başlatma gibi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Eşzamanlı (senkron) olarak işlenen derslerin video kayıtları, ders yapıldıktan sonraki 1 - 3 hafta arasında sisteme otomatik olarak düşmektedir. Video kayıtları işlenme (render) sürecinin ardından otomatik olarak sanal sınıf erişim bölümünde yer alacaktır. Manuel (elle) video yükleme yapılamamaktadır. Öğretim elemanı sanal sınıftan oturumu sonlandırmadan çıkması halinde, sanal sınıf bir süre aktif kalacak, kayıt devam edecek, herhangi bir şekilde tekrar sanal sınıfa girilmediği taktirde, otomatik olarak kaydı sonlandıracaktır. Video kayıt panelinden geçmiş video kaydı oynatılabilir, düzenlenebilir ya da silinebilir. Resmi ders video kaydını silme sorumluluğu tamamen öğretim elemanına aittir. Kayıt oynatma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. 

 

 

 

Genel Yoklama Sisteminin Kullanımı (Yeni)

udks.usak.edu.tr sitesi üzerinden her bir ders için genel yoklama listelerine ulaşılabilmektedir. Bu bölümde, her bir haftalık sanal ders için öğrencilerin canlı derse ne oranda (%) katıldıkları ve kaç dakika izledikleri bilgisi ile asenkron olarak yani daha sonradan video kaydını izleyip izlemedikleri bilgileri görüntülenebilmektedir. Yoklama sistemi akademisyenlerimize genel teknik bir tablo sunmakta olup, öğrencilerin senkron sanal derse devam durumlarını yorumlayıp değerlendirmede bulunmak akademisyenlerimiz tarafından yapılacaktır. Yoklama sisteminde veri yoğunluğu olduğu için sorgulama işleminde sayfanın yanıt vermesi 5 (beş) dakikaya kadar uzayabilmektedir. Bundan dolayı "Genel Yoklama" butonuna tıkladıktan sonra lütfen bekleyiniz. Yoklama sisteminin kullanımıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

 

 

 

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmeyi bir veri toplama süreci olarak tanımladığımızda üniversitemiz bünyesinde açılan tüm derslere rehber olacak herkese uygun bir standart oluşturmanın doğru olmayacağını düşünülebilir. Bu kılavuz içeriğinde siz kıymetli hocalarımıza rehber olacağını düşünülen yöntemlere yer verilecektir. Bazı yöntem ve teknikleri uzun uzadıya anlatmak yerine kılavuzun amacı çerçevesinde resmi sitelere bağlantı verilerek detaylı açıklamaya erişim sağlanacaktır. Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin nasıl yapması gerektiği ile ilgili tavsiyeler Dr. Öğr. Üyesi Türker Toker tarafından kaleme alınmıştır. Aşağıdaki yardımcı dokümanları ve eğitim videosunu incelemenizi tavsiye ederiz.

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu (Pdf - 807kb)

Çevrimiçi Ölçme Aracı Önerileri (Pptx - 3.4mb)

Üst Düzey Düşünme Becerilerini Ölçen Soru Yazımı (Pptx - 16.9mb)

 

 

 

 

Sınav Programı (Sınav Takvim) Oluşturma İşlemleri

Sınav programı oluşturmak için https://sinavprogrami.usak.edu.tr sitesine giriş yapılır. Ardından sağ bölümde yer alan Yetkili Girişi bölümünden merkezi kimlik doğrulama kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Başarılı girişin ardından, sağ üst köşede düzenle ve görüntüle bağlantıları görünür. Düzenle butonuna tıklanarak, sınav düzenleme işlemi başlatılır. Sol tarafta yer alan fakülte/myo listesinden ilgili bölüm bulunur ve seçilir. Ardından o sınıfa ait dersler sağ kısımda listelenir. Sağ kısımda listelenen dersler tek tek mouse yardımı ile tutulup aşağı takvim üzerine sürüklenip bırakılır. Sınav süresi, ilgili kutucuk aşağı doğru büyütülerek 30dk, 1 saat, 1.5 saat ve 2 saat olarak ayarlanabilir. Kutucuğun üzerine tıklanırsa sınav türü seçilir. 4 farklı sınav türü vardır. Test (çoktan seçmeli), klasik (açık uçlu), ödev (dosya yüklemeli) ve karma (test+klasik) şeklindeki sınavlardır. Bu sınavların her biri farklı bir renkle işaretlenmiştir. Silinmek istenen sınav, takvim üzerinden tutularak yukarı kırmızı silme kutusunun içerisine sürüklenip bırakılabilir. Sınav programı düzenleme işleminde, her bir sürükleme işleminde sistem otomatik olarak kaydeder. Sunucular üzerinde aynı anda sınava girebilecek maksimum öğrenci sınırı vardır. Eğer sınıra ulaşırsanız, "belirtilen saatlerde sunucu yoğunlukları uygun değildir" şeklinde uyarı alınır. Bu durumda farklı bir saate sınavınızı yerleştirebilirsiniz.

 

 

 

UDKS Üzerinden Sınav Oluşturma İşlemi (Yeni)

Akademisyenlerimiz, udks.usak.edu.tr üzerinden sınavlarını oluşturabilirler. Her bir dersin sınavı ya da ödevi, ilgili sitede yer alan kırmızı renkli Sınav Oluştur (Vize Sınavı, Final Sınavı vb.) bağlantıları üzerinden, her bir ders için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Ölçme-değerlendirme türünüz ister ödev, ister klasik online, ister online çoktan seçmeli, ister karma olsun sınav oluşturma işlemi Sınav Oluştur butonu üzerinden açılan sitede yapılır. Kırmızı renkli Sınav Oluştur butonuna tıklandıktan sonra sınav sunucusuna geçiş yapılır. Merkezi Kimlik Doğrulama üzerinden oturum açılır. Çoktan seçmeli (test), klasik yazılı açık uçlu sorulardan oluşan sınav, klasik dosya yüklemeli sınav, ödev (yazılı veya dosya yüklemeli) ve karma sınavların nasıl oluşturulabileceği, sınav ayarlarının nasıl yapılacağı aşağıdaki videodan izlenebilir. Oluşturulan sınav ve ödevlere ilişkin değerlendirme ve notların dışarı aktarım işlemleri için ilerleyen bölümlerdeki yönergeler incelenebilir.

Not: Oluşturulan sınav ve ödevlerin tarih saat aralıkları sinavprogrami.usak.edu.tr sitesinde tanımlanan resmi sınav takvimiyle aynı olmalıdır. Resmi takvimden farklı bir gün ve saatte tanımlanan sınavlara ve ödevlere öğrenciler maalesef erişemezler.

Çoktan seçmeli test sınavlarının hazırlık aşamasında Sınav Ayarları bölümünde Not sekmesinde Deneme hakkını 1 (bir) olarak ayarlandığından ve Seçenekleri incele sekmesinde yer alan; "uygulama boyunca", "yanıtladıktan hemen sonra", "sınav hala devam ederken" ve "sınav bittikten sonra" bölümlerinde yer alan seçenekler; eğer tik ✔ işaretli ise tik işaretlerinin kaldırıldığından (seçili olmadıklarından) emin olunmalıdır. Bunlarla beraber, "Uygulama boyunca" sekmesi altındaki "Bu uygulama" kısmı ise varsayılan (default) olarak tik ✔ işaretlidir (seçilidir).  "Yanıtladıktan hemen sonra" ve "Sınav hala devam ederken" bölümünde yer alan "Puanlar" bölümünün ise işaretli kalıp kalmaması, akademisyenlerimizin takdirindedir (Bu kısım işaretli ise öğrenci puanını görebilir işaretli değilse göremez).

Dipnot: Seçenekleri incele bölümünde, yanıtların doğru olup olmadığı ve doğru cevap geribildirimleri bilerek ya da bilmeyerek aktif bırakılırsa (seçili ise), öğrenciler çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav bitimlerinde soruyu doğru yapıp yapmadıklarını görebilirler. Ancak öğrenciler sınavlarını tamamladıktan (cevapları sisteme kaydedildikten) sonra bu geribildirimleri aldıkları ve deneme hakları da 1 (bir) olarak tanımlandığı için geri dönerek doğru cevaplara göre işaretlemelerini değiştiremezler. Eğer deneme hakkı sehven 1'den fazla tanımlanırsa, öğrenci geriye dönerek cevaplarını değiştirebilir. Bu durumda öğrencinin her bir sınav denemesi ayrıca notlandırılır. Örnek ve güvenli bir Seçenekleri incele sekmesi ayarları aşağıdaki resimde gösterilmektedir. Daha detaylı güvenlik önlemleri için bir sonraki konuyu inceleyiniz.

 

 

 

 

Sınav Güvenliğini Sağlama

Değerli akademisyenlerimiz, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin güvenliğini sağlama, kopya girişimlerini azaltmak amacıyla sınav oluşturma süreçlerinde alabileceğimiz bazı güvenlik tedbirleri mevcuttur. Elbette çevrimiçi bir sınavın doğası gereği %100 güvenlik sağlamak zordur. Ancak yine de alınabilecek temel güvenlik önlemleri mevcuttur. Bu ayarları uygulamak akademisyenlerimizin tercihindedir. Özellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında alınabilecek güvenlik tedbirleri şunlar olabilir;

✔ Öğrencinin sınavı 1 kere uygulamasını sağlamak (Ayarları düzenle > Not > Deneme hakkı > 1)

✔ Sınava zaman limiti koyarak, süresini kısa tutmak (Ayarları düzenle > Zamanlama > Zaman sınırı)

✔ Soru bankasını kullanarak rastgele sorular sormak (Sınavı düzenle > Ekle > Rastgele soru)

✔ Soruların sırasını karıştırmak (Ayarları düzenle > Soru davranışı > Soruları karıştır > Evet)

✔ Soruları öğrencilere tek tek sormak (Ayarları düzenle > Düzen > Yeni Sayfa > Her Soru)

Öğrencinin bir soruyu yalnızca 1 defa görebilmesini sağlamak (Ayarları düzenle > Düzen > Gezinti yöntemi > Ardışık)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan süre limitli test sınavlarında, öğrencilerinize soruları rastgele tek tek sorulmasını sağlanabilir ve öğrencinin okuduğu/gördüğü/ işaretlediği bir soruya geri dönerek tekrar okuyup görmesi engellenerek tedbir alınabilir.

Ardışıklık özelliği sayesinde, öğrenciye sorular sıralı gösterilir. Yeni sayfa > Her soru özelliği de aktifleştirilirse, öğrencinin ekranında her seferinde yalnızca 1 (bir) soru görünür. Öğrenci bu soruyu gördükten sonra Sonraki sayfa butonuna tıklayarak bir sonraki soruya geçebilir. Ancak geriye, bir önceki soruya dönemez!  Bu işlemin nasıl gerçekleştirildiği aşağıdaki görselde işaretlenmiştir (büyük resim). Bu güvenlik önlemi dikkatli kullanılmalı ve sınav öncesi ilgili öğrencilerin bu durumdan haberdar edilmesi önerilmektedir.

 

 

 

 

online.usak.edu.tr Üzerinde Sınav Oluşturma (Yeni)

Teknik ya da diğer nedenlerle yapılamayan telafi niteliğindeki sınavlar ile mazeret sınavları, ders öğretim elemanları tarafından online.usak.edu.tr öğrenme yönetim sistemi üzerindeki ilgili ders alanlarında gerçekleştirilir. Telafi/mazeret sınavı için sınav takvimi sorumluları tarafından sınav takvimi/programı hazırlanması ve UDKS üzerinden sınav tanımlama/oluşturma işlemi yapılmaz. UDKS üzerindeki sınavlar kopyalanabilir ve bu şekilde tekrar kullanılabilir ya da yeni bir sınav oluşturulabilir. online.usak.edu.tr üzerinden gerçekleştirilecek telafi/mazeret sınavı niteliğindeki sınavların ve notların kayıt altına alınması/saklanması ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınav oluşturma yönergesine göre, ister ilgili haftaya istenirse de aşağıdaki resimdeki gibi duyurular bölümünün altına öğrencilerin ulaşabileceği nitelikte bir sınav oluşturulabilir. İhtiyaç halinde erişim sınırlaması ya da erişim kısıtlaması konabilir.

online.usak.edu.tr üzerinde sınav oluşturmak için öncelikle sayfanın düzenleme modunun açılması gerekir. Ekranın sağ üst bölümünde yer alan Düzenleme Modu ya da Düzenlemeyi Aç bölümünden öncelikle sanal sınıfın düzenleme modunun açılması gereklidir. Ardından her bir haftanın altına gelecek olan Yeni Etkinlik veya Kaynak Ekle bölümüne tıklanarak açılacak olan ekranda Sınav modülü seçilerek sınav eklenir. Eklenen sınavın içine girilerek sorular eklenir. Diğer devam eden soru ekleme işlemleri diğer bölümde tarif edilenle aynı olduğu için bir önceki bölümde yer alan videonun dakika 1:37"den itibaren incelenebilir: https://uzem.usak.edu.tr/menu/6479#online_sinav_olusturma

 

 

 

 

Ortak Zorunlu Dersler Sınavı Oluşturma (Yeni)

https://online.usak.edu.tr üzerinde ders alanında Ortak Zorunlu Dersler sınavı oluşturma süreci aşağıdaki videoda gösterilmiştir. Sınavlar, Senato Kararı gereği bir kere görülebilir şekilde ayarlanmış ve ayrıca rastgele soru havuzundan soru çekilecek şekilde düzenlenmiştir.

 

 

 

Ders Öğrenme Çıktıları Tablosunun Sınav Sistemine Yerleştirilmesi (Yeni)

Üniversitemize yürütülmekte olan eğitimde kalite güvencesinin sağlanması çalışmaları kapsamında oluşturulan Ders Öğrenme Çıktıları Matrisi'ne ilişkin tablo dokümanların, sınav sistemi içerisinde öğrencilerin ve bölüm/program başkanlarının erişebilecekleri bir yere yerleştirilmesi gerekmektedir. Dosya yerleştirme işlemi için, UDKS üzerinden ilgili sınav sistemine erişim sağlandıktan sonra, sayfa düzenlemeye açılır ve sınavın bulunduğu haftada yer alan Yeni Etkinlik ya da  Kaynak Ekle bölümüne tıklanır. Kaynak ikonuna tıklanır ve açılan kaynak ekle penceresinde, Genel sekmesi altındaki Ad kısmına "Ders Öğrenme Çıktıları" ismi verilir, ardından Dosyaları seç bölümüne hazırlanan matris Excel tablosu bilgisayardan sürüklenip bırakılabilir ya da Ekle... butonu aracılığıyla bilgisayardan dosya yükleme işlemi gerçekleştirilir. Kaydet ve Derse Dön butonuna tıklanarak yükleme işlemi tamamlanır. Aşağıda yerleştirilmiş dosyaya ilişkin ekran görüntüsü sunulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde bir altta yer alan video izlenebilir.

 

 

 

 

 

Sınavın Yedeklenmesi

Oluşturdukları bir sınavı yedeklemek isteyen akademisyenlerimiz, sınava ilişkin Ayarları Düzenle bölümü altında yer alan Yedekle butonuna tıklayarak yedekleme işlemini başlatabilirler. Yedeklenen dosya .mbz uzantısı ile etkinlik yedekleme alanında görünecektir. Buradan indir bölümüne tıklanarak dosyanın bir yedeği bilgisayarınıza kaydedilebilir. Herhangi bir şekilde sınavın silinmesi/kaybolması durumunda Ayarları Düzenle bölümü altındaki Geri Yükle butonu vasıtasıyla bu yedekleme geri sisteme yüklenebilir.

 

 

 

Dosya Yüklemeli Bir Ödev Oluşturma

Dosya yüklemeli bir ödev oluşturma ve temel ödev ayarlarının yapılması için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. Sistem, farklı türlerde dosya kabul etmektedir. Her öğrencinin dosya başı maksimum 100mb. dosya yükleme limiti vardır. Sistem üzerinden ödevler toplu şekilde indirilebilir. Ancak indirilen dosyalar öğrencinin adlandırdığı isimle ineceği için hangi öğrencinin hangi ödevi verdiği konusunda tereddütte kalmamanız için, ödev süreçlerinde dosya isimlendirmelerinin öğrenci numarası, e-posta adresi gibi öğrencileri ayırt edebileceğiniz nitelikte isimlendirmelerini isteyebilirsiniz. Öğrenciler ödev dosyalarını süreç boyunca değiştirip tekrar yükleyebilirler. Eğer öğrencilerin gönderdikleri ödev üzerinde değişiklik yapmasını istemiyorsanız, ödev Gönderim Ayarları bölümünde Öğrencilerin gönder düğmesini tıklamasını zorunlu kılın bölümünü Evet olarak seçiniz. Böylece öğrenciler gönderdikleri ödev dosyaları üzerinde değişiklik yapamayacaklardır. Not: Oluşturulan sınav ve ödevlerin tarih saat aralıkları sinavprogrami.usak.edu.tr sitesinde tanımlanan resmi takvimle aynı olmalıdır. Resmi takvimden farklı bir gün ve saatte tanımlanan sınavlara ve ödevlere maalesef öğrenciler erişemezler. online.usak.edu.tr üzerinde oluşturulan ödevlerin ise sınav programı ile uyumlu olma zorunluluğu yoktur, sınıfa kayıtlı öğrenciler tanımladığınız tarih ve saat aralığında erişebilirler.

Öğrenme yönetim sistemini çevrilmiş İngilizce olarak kullanan akademisyenlerimiz, sitedeki modül isimlerini bilgisayarlarının çeviri hatasından dolayı farklı görebilirler. Örneğin Ödev modülü yerine Görev modülü olarak görüntülenir. Bu durumda sol üst taraftaki dil panelinde English (EN) yerine Türkçe (TR) seçmenizi tavsiye ederiz.

 

 

 

Dosya Yüklemeli Bir Ödevin Değerlendirilmesi ve Notlandırma

Öğrencilerin dosya yükleyerek gerçekleştirdikleri bir dosya yüklemeli ödev uygulamasında, öğrencilerden gelen dosyaların değerlendirilmesi ve notlandırılması süreçleri ile ilgili bilgi almak amacıyla aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. Videoda tek tek notlandırma gösterilmiştir. Toplu şekilde dosyalar indirilebilmektedir. Bu işlem için Notlandırma Eylemi bölümünde yer alan Bütün gönderimleri indir bölümü üzerinden tek seferde tüm ödevler indirilebilir (Bu işlem, bir sonraki bölümde detaylı ele alınmıştır).  Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlardan aldıkları puanlar ve her bir soruya ilişkin puan tablosu Excel, Html ya da Csv formatından indirilebilmektedir. İlgili bölümde her bir öğrenci için "Uygulamayı İncele" bölümünden tek tek her bir soruya verdiği yanıt incelenebilir. Ancak sorular karışık sorulacağı ve şıklar da karıştırıldığı ve her öğrenciye karışık gittiği için dosya olarak A-B-C-D-E şeklinde şıklar indirilememektedir. Toplu not tablosu indirilebilmektedir. Açık uçlu soru var ise bu soruların manuel okunarak puanlanması gerekir. İndirilen dosyanın açılmaması, hata vermesi durumunda, özellikle Windows işletim sistemi kullanıcılarının dosya adının 64 karakterden uzun olması nedeniyle öğrenci dosyalarını açarken hata verebilmektedir. Dosya/dizin (klasör) adını 64 karakterden kısa bir isimlendirme yapıldığı taktirde dosya/dosyalar açılacaktır.

 

 

 

 

Dosya Yüklemeli Bir Ödevde Tüm Dosyaların Toplu Şekilde İndirilip Kaydedilmesi

Dosya yüklemeli bir ödevde tüm ödev dosyalarının toplu şekilde indirilebilmesi için izlenmesi gereken adımlar için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Ödev yerine Sınav olarak tanımlanan bir ölçme değerlendirme uygulamasında ise toplu dosya indirimi mümkün değildir! Yalnızca ödev olarak tanımlanan uygulamalar için toplu dosya indirimi söz konusudur. Aşağıdaki videoda ayrıca ödev dosyası notlandırma işlemi de gösterilmiştir. İndirilen dosyaların açılmaması, hata vermesi durumunda, özellikle Windows işletim sistemi kullanıcılarının dosya adının 64 karakterden uzun olması nedeniyle öğrenci dosyalarını açarken hata verebilmektedir. Dosya/dizin (klasör) adını 64 karakterden kısa bir isimlendirme yapıldığı taktirde dosya/dosyalar açılacaktır.

 

 

 

Öğrenme Yönetim Sisteminde Sınav Oluşturma

Uzaktan eğitim sistemi üzerinde, çoktan seçmeli (test), kısa cevaplı, uzun cevaplı (açık uçlu), eşleştirme, doğru/yanlış, dosya yüklemeli sınav gibi çok farklı türlerde sınavlar oluşturulabilmektedir. Açık uçlu soru oluşturmak için "Yazılı" soru tipi seçilebilir. Test türü bir sınav oluşturmak için ise "Çoktan Seçmeli" soru tipi seçilebilir. Dosya yüklemeli bir sınav oluşturmak için ise "Yazılı" soru tipi seçilebilir ancak metin girişi yerine dosya girişi seçilmelidir. Not: Oluşturulan sınav ve ödevlerin tarih saat aralıkları sinavprogrami.usak.edu.tr sitesinde tanımlanan resmi takvimle aynı olmalıdır. Resmi takvimden farklı bir gün ve saatte tanımlanan sınavlara ve ödevlere maalesef öğrenciler erişemezler. UDKS üzerinden sınav oluşturma işlemi ile ilgili olarak detaylı sınav ayarlarını da içeren https://uzem.usak.edu.tr/menu/6479#udks_sinav_olusturma adresindeki yeni yönergelerin de incelenmesi tavsiye olunur.

 

 

 

Sınav Oluştururken Yapılan En Önemli Hata Hakkında Uyarı

Değerli akademisyenlerimiz, bazı akademisyenlerimizin farkında olmadan yanlış bölümlerde sınavlarını oluşturdukları anlaşılmıştır. Bu olumsuz durum, hem kendilerinin hem de öğrencilerinin sınavlarına erişimde sıkıntı yaşamalarına neden olabilmektedir. Olası mağduriyetlerin yaşanmaması adına aşağıdaki videoda yer alan uyarının dikkate alınması tavsiye olunur. Not: Sınav ID'lerinin (numaralarının) hepsi ya da bir kısmı aynı olabilir, hepsi birbirinden farklı da olabilir. Bu durum bir hata değildir. Random (rastgele) atama yapıldığı için sınav sunucuları aynı ya da farklı olabilmektedir.

 

 

 

Rastgele Sorulardan Oluşan Sınav Oluşturma

Uzaktan eğitim sistemi üzerinde rastgele sorulardan oluşan çoktan seçmeli (test), kısa cevaplı, uzun cevaplı (açık uçlu), eşleştirme, doğru/yanlış, dosya yüklemeli sınav gibi çok farklı türlerde sınavlar oluşturulabilmektedir. Bu işlem için Soru Bankası içinde Rastgele Sorular kategorisi oluşturulmuş ve bu kategori altına farklı türlerde beş soru eklenmiştir. Beş sorudan ise ikisi sınavın içine rastgele olacak şekilde çekilmiştir.

 

 

 

Sınava Pdf, Doc, Xls vb. Türlerinde Dosya Yükleme

Sınava Word, Pdf, Excel tarzı bir doküman ekleme ve soruları bu doküman üzerinden yöneltme ile ilgili yönerge hazırlanmıştır. Örnek bir sınav uygulaması yapılmış ve öğrencilerden cevapları dosya yükleyerek toplaması senaryosu işlenmiştir. Daha farklı türde bir sınav oluşturulabilir. Videolu yönerge aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Resimli Sorulardan Oluşan Sınav Oluşturma

Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde resimlerden oluşan sınavlar oluşturulabilmektedir. Hem soru metni hem de cevapları ayrı ayrı resim olarak yüklenebilmektedir. GIF, JPG, PNG formatında resim yüklenebilir. Resimli sorunun içerisinde A-B-C-D gibi şıkları da yer alıyorsa, cevaplama kısmında ABCD şeklinde seçim yaptırtılabilir. Ya da her bir cevap şıkkı için ayrı bir resim girilebilir. Bu işlem için metin editöründeki Görüntü ekle veya düzenle butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede Depolara gözat butonuna tıklayıp bilgisayarınızdan dosya olarak yüklenebilir. 

Aşağıdaki videoda tek tek resim yükleme basamakları ele alınmıştır. Not: Oluşturulan sınav ve ödevlerin tarih saat aralıkları sinavprogrami.usak.edu.tr sitesinde tanımlanan resmi takvimle aynı olmalıdır. Resmi takvimden farklı bir gün ve saatte tanımlanan sınavlara ve ödevlere maalesef öğrenciler erişemezler.

 

 

Bir Sınavı Kopyalama ve Bir Başka Sınıfta Tekrar Kullanma

Akademisyenlerimiz bir sınavı bir başka sınıfta tekrar kullanmak isteyebilirler. Bu durumda her sınıf için yeniden sınav oluşturup, sınav sorularının tekrar baştan girilmesine gerek yoktur. Moodle öğrenme yönetim sistemi içinde, bir sınavın kopyası yalnızca o ders için oluşturulabilir, bir başka derse aktarılamaz, ancak o sınavın içindeki soruların kopyası dışarı aktarılabilir. Böylece yeni bir sınav oluşturulup, eski sınav içindeki sorular; yeni sınav içine aktarılabilir. Bu işlem için sınav soruları Moodle XML formatında dışarı aktarılır. Daha sonra da yeni sınav içine Moodle XML formatında içeri aktarılabilir. Böylece bir sınava ait sorular, birden çok sınav içinde tekrar kullanılabilir. Tek bir sınav sorusu sınavda kullanılabileceği gibi tüm sınav soruları da kullanılabilir.

Soruları aktarmak için öncelikle kopyalanacak sınavın içerisine girilir ve Soru Bankası bölümüne tıklanır, ardından sol kısımda yer alan Sorular seçme kutusu açılır ve Dışa Aktar seçeneği seçilir. Moodle XML Biçimi seçilir ve Kategoriyi dışa ver bölümünde yer alan seçme kutusu açılarak soruların bulunduğu kategori seçilir. Hiçbir kategori seçilmezse sorular aktarılamaz. Aktarma işlemini başlatmak için Soruları dosyaya aktar butonuna tıklanır. .xml dosyası olarak bilgisayara kaydedilir.

Ardından diğer ders alanına geçilir ve yeni bir sınav oluşturulur. Sınav ayarları yapılır ve sınavın içerisine girilerek Soru Bankası bölümüne tıklanır. Ardından sol kısımda yer alan Sorular seçme kutusu açılır ve İçe Aktar seçeneği seçilir. 

İçe Aktar bölümü seçildikten sonra Dosyadan soru aktar bölümünde yer alan Moodle XML Biçimi seçilir, Dosya Seç.. butonu vasıtasıyla bir önceki bölümde bilgisayara kaydedilen .xml dosyası seçilir. Ardından sayfanın altında yer alan İçeri Aktar butonuna tıklanarak aktarma işlemi tamamlanır.

Eklenen sorular soru bankasına eklenir, sınava soru ekleme bölümünden soru bankasındaki sorular sınava eklenir.

Not: Eğer kopyalanacak sınavda resim/video/görsel türü harici dosyalar var ise, kopyalama işleminin ardından bu resim dosyalarının tek tek yeniden sunucuya yüklenmesi gerekebilir. Eski versiyon Moodle'da XML dosyası aracılığıyla yalnızca metin sorular aktarılabilir, resimli soru aktarılamaz. Bu durumdan dolayı yeni oluşturulan sınavdaki resimli soruların kontrol edilmesi önerilir. İndirilen XML dosyanın açılmaması ya da yüklemede hata vermesi durumunda, özellikle Windows işletim sistemi kullanıcılarının dosya adının 64 karakterden uzun olması nedeniyle hata verebilmektedir. Bu durum kullanılan bilgisayardan kaynaklanmaktadır. XML dosya adını 64 karakterden kısa bir isimlendirme yapılarak sorun çözülebilir.

 

 

 

Özel Gereksinimli (Engelli) Öğrencilere Yönelik Kişiye Özel Sınav Oluşturma

Özel gereksinimli öğrencilere yönelik bir sınav oluşturmak için, sıfırdan yeni bir sınav oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir sınavın kopyası oluşturulabilir. Sınav ayarlarından, Zamanlama bölümünden süre uzatımı yapılabilir, yine sınav ayarlarında Erişilebilirliği Sınırla bölümünden özel gereksinimli öğrencinin sınava erişimi sağlanabilir. Eğer erişilebilirlik sınırlanmazsa, sınıftaki tüm öğrenciler sınava erişebilirler. Kişiye özgü bir sınav haline getirmek için erişilebilirliğin sınırlanması gerekmektedir. Erişilebilirliği sınırla bölümünde Öğrenci > Zorunlu , Kullanıcı profil alanı > e-Posta adresi, eşitse seçilir ve e-posta adresi yazılır. Sol taraftaki göz işaretine tıklanarak gizlenir. Ardından sınav kaydedilir. Böylece oluşturulan sınav yalnızca belirtilen e-posta adresine sahip öğrenciye görünecektir. Aşağıda gerekli sınav ayarları ve bu ayarların nasıl düzenlenebileceğine ilişkin video yer almaktadır.

 

 

 

Yalnızca Belirli Bir Öğrenci Grubuna Yönelik Sınav Oluşturma

Sınıfınızdaki tüm öğrencilerin sınava girmesini engellemek, "bazı" öğrencilerinizin (ör. bütünlemeye kalanlar) sınava erişmesini sağlamak için sınavlarınızda kısıtlama işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem için sınav ayarlarında Erişilebilirliği Sınırla bölümünden yalnızca bütünlemeye girecek öğrenci/öğrencilerin sınava erişimi sağlanabilir. Eğer erişilebilirlik sınırlanmazsa, sınıftaki tüm öğrenciler sınava erişebileceklerdir. Erişilebilirliği sınırla bölümünde Öğrenci > Zorunlu , Kullanıcı profil alanı > e-Posta adresi, eşitse seçilir ve ilgili öğrencinin e-posta adresi yazılır. Sol taraftaki göz işaretine tıklanarak gizlenir. Ardından sınav kaydedilir. Böylece oluşturulan sınav, yalnızca belirtilen e-posta adresine sahip tek öğrenciye görünecektir. Aşağıda gerekli sınav ayarları ve bu ayarların nasıl düzenlenebileceğine ilişkin video yer almaktadır. İlgili videonun ilk bölümünde yalnızca 1 öğrenci eklenmiştir, Kısıtlama ekle butonuna tıklanarak sayı artırılabilir. 

Birden çok öğrencinin erişim kısıtlama işlemi gerçekleştirilmek istenmesi halinde, eşleştir bölümündeki Tümü kısmı, herhangi olarak seçilmelidir. Aksi halde listeye eklenen öğrenciler de dahil hiç kimse sınava erişemeyecektir. Bir sonraki görselde ve videoda detaylı şekilde ele alınmış, örnek öğrenci girişi yapılarak kısıtlama gösterilmiştir.

Kısıtlama işleminin öğrenci e-posta adresi ile yapıldığı durumlarda, girilen e-posta adresinin eksiksiz, ön tarafında ya da arka tarafından fazladan karakter (space) boşluk da dahil yazılmadığından emin olunmalıdır. Bununla beraber eklenen öğrenci e-posta adresinin sol menüdeki Katılımcılar bölümündeki öğrenci listesinde olup olmadığı da teyit edilmelidir. Öğrencinin e-posta adresi doğru olsa bile zamanında Udks üzerinden kayıt olmayan öğrenciler maalesef sınava erişemezler.

Tek öğrenci kısıtlama:

 

Birden çok öğrenci kısıtlama; (eşleştir bölümü tümü yerine herhangi seçilmelidir)

 

 

 

 

 

Eski ya da Geçmiş Bir Sınavın Tüm Öğrencilerden Gizlenmesi

Öğrencilerin zihinlerinde karışıklık oluşmaması adına geçmiş sınavlar öğrencilerden gizlenebilir. Bu işlem için ders ana sayfası, öncelikle düzenlemeye açılır. Ardından gizlenmek istenen hafta/sınav ya da uygulamanın sağ tarafında yer alan Düzenle bölümüne tıklanarak alt menü açılır. Alt menüdeki Diğerlerinden konuyu gizle bölümüne tıklanır, ilgili kısım öğrencilerden gizlenmiş olur.

 

 

Bütünleme Sınavı İçin Yeni Bölüm Oluşturma

Sınav sunucuları (server) rastgele oluşturulduğu için bazı akademisyenlerimizin bütünleme sınavları ve final sınavları aynı sunucu üzerinde denk gelebilir. Bu bir sorun ya da hata değildir. Bu durumda final bölümü de görünecektir. Dilenirse bu final bölümü bir önceki konuda bahsedildiği şekliyle öğrencilerden gizlenebilir. Yeni bir bölüm oluşturmak için sağ alt kısımda yer alan +Konu Ekle bölümüne tıklanır. Yeni bir hafta eklenmiş olur. Bu kısımdaki Kalem işaretine tıklanarak Bütünleme Sınavı şeklinde bir isim verilebilir. Bu bölümün altına da Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle butonuna tıklanarak ödev / sınav vb. oluşturulabilir.

 

 

 

Çevrimiçi Sınavların Değerlendirilmesi ve Notların Dışarı Aktarılması

Öğrenme yönetim sistemi üzerinde gerçekleştirilen sınavlarda eğer otomatik puanlanan soru tipleri kullanıldıysa (çoktan seçmeli gibi) öğrenme yönetim sistemi, öğrencinin notunu otomatik olarak hesaplayabilir. Ancak eğer açık uçlu ya da dosya yüklemeli sınav türleri tercih edildi ise, bu durumda her bir öğrenci için manuel olarak okunarak, her bir öğrenci için tek tek notlandırma işlemi yapılması gerekir (Sonraki bölüme bakınız). Eğer "Uygulamaları incele" bölümünde, sınav sona ermesine rağmen hala "Devam ediyor" şeklinde görünen bir öğrenciniz var ise, bu öğrenci sınava girmiş ancak yanıtlarını "Tümünü Gönder ve Bitir" butonuna tıklayarak sisteme kaydetmemiştir! https://uzem.usak.edu.tr/menu/6479#sinavi_devam_eden_ogrenciler Bu durumda sorumluluk öğrencidedir. Öğrenciler, sınav bitiminde yanıtlarını "Tümünü Gönder ve Bitir" butonuna tıklayarak sisteme kaydetmeleri gerekir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavın otomatik değerlendirilmesi ve notların dışarı aktarılması işleminin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Sınav Bitiminde "Devam Ediyor" Şeklinde Görünen Öğrenciler Hakkında

Öğrencilerin sınav bitiminde, Uygulamayı Bitir... ardından Tümünü Gönder ve Bitir butonlarına tıklaması gerekir. Tümünü Gönder ve Bitir butonuna tıklayarak yanıtlarını ders öğretim elemanına iletmeyen öğrencilerin sınavları askıda kalır ve sınav sonuçları incelendiğinde bu öğrencilerin sınavları Devam Ediyor.. şeklinde görünür. Bu öğrenci otomatik olarak sistem tarafından notlandırılamaz! Bu durumdaki öğrencilerin sistem içinde kaldıkları süre boyunca verdikleri yanıtları sistem tarafından otomatik kaydedilebilmektedir. Bu kayıt durumu; öğrencinin internet bağlantısı, tarayıcısını kapatması, kesinti yaşaması vb. durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durumdaki öğrenciler için maalesef sistem tarafından otomatik notlandırma yapılamadığı için; ders öğretim elemanı tarafından sınavlarını manuel değerlendirme yapılması gerekir. Bu işlem için sınav sonuçları listesi açılır ve ardından öğrencinin ismi bulunur, ilgili öğrencinin isminin altında yer alan Uygulamaları İncele butonuna tıklanır.  Silik şekilde öğrencinin işaretlemesi gösterilir. Bu öğrencilerin notlarını elle manuel değerlendirme yaparak notlandırılabilir ve ardından OBS'ye işlenebilir. Örnek bir öğrencinin ekran görüntüsü ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Bir Sınavın Değerlendirilmesi ve Notların Dışarı Aktarılması

Öğrenme yönetim sistemi üzerinde açık uçlu sorulardan oluşan ya da çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan karma bir sınav gerçekleştirildi ise, bu sınav içinde yer alan açık uçlu soruların her bir öğrenci için tek tek elle manuel olarak okunarak değerlendirilmesi gerekir. Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınavın değerlendirilmesi ve notların dışarı aktarılması işleminin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olarak aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 

 

Sınav Notları Excel Tablosunun OBS Sistemine Uygun Hale Getirilmesi

Öğrenme yönetim sistemi üzerinden Excel .xlsx formatında dışarı aktarılan sınav notları tablolarında sadece öğrenci numaralarını içeren bir sütun yoktur. Ancak e-posta adresi kısımlarında öğrenciler sisteme ogr_no@ogr.usak.edu.tr adresi ile giriş gerçekleştirdikleri için, Excel tablosunda sadece öğrenci numarası ve notunu içeren bir tablo elde etmek için Bul ve Değiştir işlevi kullanılabilir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanan akademisyenlerimiz CTRL+H ile bul ve değiştir penceresine ulaşabilirler. Bu sayede @ogr.usak.edu.tr değerini aratıp, yeni değer olarak hiçbir şey yazmadan Tümünü Değiştir işlevini çalıştırırlarsa, yalnızca öğrenci numaralarını içeren sütun kalır. Eğer bunlar link haline çevrildiyse de tüm sütun seçilip, sağ tıklanarak, Bağlantıyı Kaldır butonuna tıklanarak düz metin haline getirilebilir. Diğer gereksiz sütunlar da silinerek OBS sistemine uygun bir Excel tablosu elde edilmiş olur.

 

 

Google Classroom Üzerinde Sınav Oluşturma İşlemleri

Google Classroom öğrenme yönetim sistemi üzerinde sınav oluşturma, değerlendirme işlem basamakları ve videolu anlatımlar için https://ue.usak.edu.tr/menu/6525 adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Google Meet Canlı Yayını Kaydetme İşlemi

Google firmasının senkron iletişim programı olan Google Meet uygulaması üzerinde gerçekleştirilen canlı yayınların kayıt altına alınma özelliği Google firması tarafından 2022 yılı itibariyle kapatılmıştır. Bundan sonra Google Meet canlı yayınları kayıt altına alınamayacaktır. Kayıt ihtiyacı duyan akademisyenlerimiz ekran görüntüsü yakalama (screen recorder) programları vasıtasıyla kayıt alabilirler. Scre.io, Camtasia vb. programlar vasıtasıyla video kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

 

 

Optik Okuma İşlem Basamakları (Yeni)

2021-2022 bahar yarıyılı itibariyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi bünyesinde Optik Okuma Merkezi hizmete girmiştir. İlgili merkezde optik okuma işlemleri gerçekleştirilmekte ve ilgili personel tarafından optik okuma ham verileri ilgili ders akademisyenine iletilmektedir. İlgili ders akademisyeni bu ham verileri kendisi online olarak değerlendirme gerçekleştirmektedir. İşlem basamakları şu şekildedir.

1) Uşak Üniversitesine ait sınav optik formları vasıtasıyla sınavın ilgili ders akademisyeni tarafından gerçekleştirilir (Yalnızca tek tip optik form kullanılabilir. Örnek optiği görmek için tıklayınız).

2) Merkez Kütüphanede bulunan Optik Okuma Merkezine başvurularak, ilgili görevliye optik formlar teslim edilir. İlgili görevli tarafından optik okunma işlemi gerçekleştirilir. Akademisyen dilerse bir optiği cevap anahtarı olarak işaretleyebilir (Bu işlemin nasıl yapılacağını bir sonraki konudan / videodan inceleyebilirsiniz).

3) İlgili optik okuma görevlisi tarafından optik okuma sonuçları .dat dosyası formatında ilgili ders akademisyenin resmi e-posta adresine iletilir. Bu dosya, değerlendirilme işlemine tabi tutulmadan öğrenci sınav sonuçları elde edilemez.

4) İlgili ders akademisyeni tarafından optik.usak.edu.tr üzerinden online değerlendirme işlemi gerçekleştirilir. Online değerlendirme işlem basamakları için bir sonraki konuyu inceleyiniz. 

5) Elde edilen optik değerlendirme sonuçları OBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

Optik Okuyucu Takip Sistemi ve Kullanımı (Yeni)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi bünyesinde hizmete giren Optik Okuma Merkezi'nde optik okuma işlemleri gerçekleştirilmekte ve ilgili personel tarafından optik okuma ham verileri .dat uzantılı bir dosya olarak ilgili ders öğretim elemanının resmi kurum e-posta adresine iletilmektedir. Ancak bu dosya içeriği değerlendirme işleminden geçirilmeden kullanılamamaktadır. Değerlendirme işlemi için https://optik.usak.edu.tr sitesine giriş yapılarak aşağıda yer alan videodaki adımlar takip edilerek online değerlendirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Optik okuma işleminde yalnızca tek bir tip optik form değerlendirilebilmektedir! Farklı birimlere ait, farklı tasarımlara sahip optik formlar değerlendirilemez. İlgili optik form şablonu için tıklayınız. Optik formlar, yalnızca siyah kurşun kalemle doldurulmalıdır.

Cevap anahtarı tanımlama işlemi için öğrenci numarasını 000000000 kodlayarak kitapçık türünü işaretlediğiniz bir optiği öğrenci optikleri ile beraber okutarak, cevap anahtarınızın Optik Okuyucu Takip Sistemi tarafından otomatik olarak tanımlanmasını ve .dat dosyasının içerisine kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Sistemin kullanımıyla ilgili detaylı bilgilendirme için aşağıdaki videolu yönergeyi izleyebilir ya da bir alt bölümde yer alan işlem basamaklarını inceleyebilirsiniz.

Optik Okuyucu Takip Sistemine İlişkin İşlem Basamakları;

https://optik.usak.edu.tr sistemine merkezi kimlik sistemi ile giriş yapılır. Sisteme ilk girişte TC Kimlik numarasının kullanılacağına dair tek seferlik bir onay işlemi gerektirmektedir.

Ana ekranda Üst kısımda seçili bulunan döneme ait sınavların yer aldığı liste görüntülenmektedir. Herhangi bir seçim yapılmadıysa tüm sınavlar listelenir.

Yeni Sınav Oluşturmak İçin;

a. Sol menüden, Sınav İşlemleri > Yeni Sınav tıklanır.

b. Sınav Oluştur ekranında;

i. Dönem

ii. Sınav Türü (Vize, Final, Bütünleme vb.)

iii. Fakülte

iv. Program

v. Sınıf

vi. Ders

vii. Şube

viii. Sınav Tarihi

ix. Sınav Adı

x. Açıklaması (Zorunlu Değil)

xi. Soru Sayısı

xii. 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürsün Seçeneği (Eğer bu seçenek seçilirse tüm sorular eşit puan olmak zorundadır)

xiii. Her soru eşit puan (Eğer bu seçenek Evet olarak seçilir ise cevap anahtarı oluşturma ekranında girdiğiniz ilk puan tüm sorulara yansıtılarak işlem kolaylığı sağlanacaktır ya da optik form ile cevap anahtarı oluşturma işleminde puanların da otomatik olarak sisteme kayıt olmasını sağlayacaktır.)

xiv. Kitapçık seçeneği (Bu seçenek tüm süreci etkilediği için başta yapılan seçim değiştirilemez yanlışlık olması durumunda sınav kaydını silip işlemi tekrar yapmanız gerekmektedir. Seçenekler 1 Kitapçık , 2 Kitapçık, 3 Kitapçık ve 4 Kitapçık olarak belirlenmiştir.)

xv. Kaydet Butonu Sınav bilgilerini kayıt eder.

Optik Form Yükle Ekranı; Kütüphane’den size gönderilen .dat uzantılı sınav dosyalarını sistem üzerinde tanımladığınız sınavlar için yükleyebileceğiniz bölümdür.

Optik Form sonuçlarını Yüklemek için;

i. Sınav listesi > Optik Form Yükle linkleri tıklanır.

ii. Açılan ekranda dosya seç butonu tıklanarak ilgili optik form dosyası seçilir ve kaydet butonu tıklanır. 

iii. Optik form bilgileri kayıt edildikten sonra dosyada yer alan veriler ekranda listelenecektir bu liste kontrol edilerek eğer hatalı işaretleme varsa öğrenci adı, öğrenci numarası ve kitapçık bilgileri direk bu ekran üzerinden düzeltilebilmektedir.

iv. NOT: Kütüphaneye teslim edilen optik formlar içerisine öğrenci numarası 000000000 ve kitapçık bilgisi işaretlenmiş formlarınız otomatik olarak sisteme ilgili kitapçığın cevap anahtarı olarak kayıt edilmektedir.

Cevap Anahtarı Oluşturma;

i. Sınav Listesi ve ilgili Kitapçık butonu tıklanır;

ii. Açılan sayfada sınav kaydında belirttiğiniz soru adeti kadar sevap seçeneği ve puan bilgisi girilir.

iii. Eğer optik formlarınız arasında cevap anahtarı oluşturacak şekilde düzenlenmiş optik formlarınız varsa bu bölümde işlem yapmanıza gerek yoktur fakat işlem doğruluğu açısından gelen otomatik bilgileri kontrol etmeniz gerekmektedir.

Sınav Sonuçları;

Sınav Listesi > Rapor butonu tıkanılarak ulaşılabilir.

Bu ekranda;

1. Öğrenci No

2. Öğrenci Adı

3. Doğru Sayı

4. Yanlış Sayı

5. Boş Sayı

6. Puan

7. Kitapçık Türü

8. Verilen Cevaplar

9. Ve ilgili cevap anahtarı bilgileri görülebilir.

Cevaplar ile belirtilen sütunda kırmızı renkteki karakterler "yanlış" cevapları, yeşil renkteki karakterler "doğru" cevapları, * karakteri geçersiz işaretlemeyi, X işareti ise boş bırakılmış cevapları simgeler.

İstatistikleri İnceleme;

Sınav Listesi > İstatistik butonu tıklandığında ilgili sınav için hangi seçenek kaç öğrenci tarafından işaretlenmiş ve bunların oransal dağılımı görülebilir.

Excel’e Aktar;

Sınav listesinden bu butona tıkladığınızda Sınav Sonuçları Ekranındaki bilgilerin Excel dosyasına kayıt edilmiş halini indirebilirsiniz. Dosya web ortamından indirileceği için kullandığınız işletim sistemi ve tarayıcınıza göre güvenlik uyarısı verebilir, onaylayarak indirme işlemine devam edebilirsiniz.

Sınav Sil;

Parametre girişlerinde bir hata oldu ise verileri düzeltmek ve yeniden oluşturmak için bu butonu tıklayarak o sınavla ilgili tüm bilgileri sistem üzerinden silebilirsiniz.

Sistem kimlik sistemi üzerinden tüm Akademik ve İdari Personellerin kullanımına açık olup her kullanıcı sadece kendi işlemlerini yönetebilecek şekilde düzenlenmiştir ve kişiler arası yetki aktarımı bulunmamaktadır.

 

 

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

uzem.usak.edu.tr

 

 

Teknik Destek

Teknik Destek talepleriniz için: https://destek.usak.edu.tr

 

 

 


Oluşturma: 15 Eylül 2020