UZEM, uzaktan eğitim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarını yürütür.

UZEM, öğretim süreçlerinin geliştirir, uygular ve değerlendirir. Bu aşamalarda paydaş katılımını temel alarak gerekli hallerde ilgili süreçlerin iyileştirir ve günceller.

UZEM, program çeşitliliğine göre her programın hedefledikleri öğrenme çıktılarına ulaşabilmeleri için üstyapıyı yürütür.

UZEM, uzaktan eğitim faaliyetlerinde güncel dijital eğitim teknolojilerini kullanır.

UZEM, öğrenci merkezli, meydana gelebilecek sorunlara karşı farklılıkları dikkate alan, kapsayıcı, anlayışlı ve çözüm odaklı bir davranış sergiler.

UZEM, hem öğrencilerin ders alabilmeleri hem de ders veren öğretim elemanlarının yenilikçi bir yaklaşımla ders verebilmeleri için eğitimler düzenler.


Oluşturma: 05 Ağustos 2022