UZEM Stratejik Plan İnceleme Toplantısı: Tutanak

UZEM SWOT/GZFT Analizlerinin Gözden Geçirilmesi Toplantısı: Tutanak

UZEM Yıllık Faaliyet Planı Oluşturulması Toplantısı: Tutanak

Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi: https://kalite.usak.edu.tr/

Kalite Güvence Sistemi Kılavuzu: https://kalite.usak.edu.tr/kilavuz.pdf


Oluşturma: 27 Temmuz 2022