Uşak Üniversitesi Kalite Politikası

https://kalite.usak.edu.tr/icerik/4


Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

1. Her akademik birim, uzaktan eğitimin kalitesini sağlamak için gerekli teknolojik kapasiteye, personele, bilgi kaynaklarına ve olanaklara sahip olmalıdır.

2. Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşen öğretim süreçlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin eğitim-öğretim misyonu ve vizyonu içerisinde yer almalıdır.

3. Uzaktan eğitim yoluyla verilen tüm derslerin açıkça tanımlanmış öğrenme çıktılarına sahip olmaları gerekir.

4. Birimlerden bu öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek uzaktan uygulanabilecek değerlendirme yöntemlerine karar vermeleri beklenir.

5. Salgın gibi önemli küresel zorluklar söz konusu olduğunda akademik birimlerin tüm öğretim süreçlerini uzaktan eğitim ile sürdürebilecek planlama ve dijital öğrenme içeriği kütüphanesine sahip olması gerekir.

6. Uzaktan eğitim süreçlerinde problem yaşayan öğrencilere e-posta, telefon veya diğer güncel teknolojiler aracılığıyla olabilecek en kısa sürede yanıt verilmelidir.

7. Uzaktan eğitim yoluyla ders verecek öğretim elemanları, uzaktan eğitimde kolay, etkili ve kalıcı öğretim gerçekleştirmeyle ilgili Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğiticinin eğitimi etkinliklerine katılım sağlamalıdır.

8. Çevrimiçi ortamda sunduğu eğitim programlarını gözden geçirmek ve yukarıdaki ilkelere uymaya devam ettiğini onaylamak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sorumluluğundadır.


Oluşturma: 25 Temmuz 2022