Eğiticinin Eğitimi: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Türker TOKER

Tarih: 17/08/2022

Saat: 10:00

Toplantı adresi: Microsoft Teams

 

(Online)


17 Ağustos 2022