2021-2022 öğretim yılı itibariyle hibrit öğretim yöntemini uygulayacak olan akademisyenlerimiz, yüz yüze ders öğretimini gerçekleştirdikleri sınıflarda eşzamanlı (senkron) olarak sanal sınıfları üzerinden canlı ders de yapabileceklerdir. Yüz yüze sınıf ortamlarındaki öğretimde akademisyenlerimizin ihtiyaç duyacakları kamera, mikrofon gibi donanımların bağlantılarının nasıl yapılacağına ve kullanılacağına ilişkin yönerge videosu https://uzem.usak.edu.tr/menu/6479#hibrit_ogretim_kamera_mikrofon_kurulumu adresinde yer almaktadır.

 

Tüm akademisyenlerimize duyurulur.

24 Eylül 2021