2020-2021 eğitim öğretim yılı tek ders sınavları 29/07/2021 tarihinde online.usak.edu.tr üzerinden ilgili ders alanlarında, akademik birimlerin belirlediği saatlerde ilgili ders öğretim elemanının sorumluluğunda yapılacaktır.

Tek ders sınavına girecek öğrencilerimiz, ders öğretim elemanlarına ulaşarak sınavları hakkında (uygulama yeri, saati, sınavın şekli vb.) bilgi alabilir.

Akademisyenlerimize not: Eski derslere online.usak.edu.tr üzerinden erişilemediği için, öğrencinin online.usak.edu.tr üzerinde kayıtlı olduğu herhangi bir ders altında sınav oluşturulup, uygulanabilir. Ayrıca geçmiş güz döneminin ara sınavlarında Google Classroom kullanıldığı için, arzu eden akademisyenlerimiz Classroom sistemini de kullanabilirler. UDKS sistemi üzerinden sınav yapılmayacaktır.

Tüm öğrenci ve akademisyenlerimize duyurulur.

15 Temmuz 2021